Giải đua xe công thức 1 F1 VN

Điều khoản và Điều kiện Mua hàng

Chúng tôi, Tổ chức đăng cai Chặng đua Công thức 1 VinFast Việt Nam Grand Prix (sau đây được gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi”), đơn vị điều hành website www.f1vietnamgp.com, là một công ty được đăng ký tại Việt Nam, với mã số 0108411164, trụ sở tại số 7, phố Bằng Lăng 7, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Các Điều Khoản và Điều Kiện Mua Hàng này nên được đọc và hiểu rõ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua vé nào. Các Điều Khoản và Điều Kiện có hiệu lực từ [●] (Ngày Hiệu Lực) và áp dụng đối với Vé chúng tôi bán vào hoặc sau Ngày Hiệu Lực. Vé được mua từ Platinium Group S.A.M trước Ngày Hiệu Lực sẽ được tiếp tục điều chỉnh bởi các Điều Khoản và Điều Kiện được ban hành vào ngày [●] có thể xem được tại [●].

Văn bản này được viết bằngTiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ bản dịch nào không đồng nhất với bản Tiếng Anh, thì bản Tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

1. Điều khoản chung

1.1 Chúng tôi, Đơn Vị Đăng Cai Formula 1 Việt Nam Grand Prix 2020 (“Sự Kiện”), bán vé và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ kèm theo liên quan đến các sự kiện được tổ chức như một phần của Sự Kiện.

1.2 Bạn thừa nhận rằng việc bạn mua Sản Phẩm và chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện Mua Hàng này chỉ hình thành một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và chúng tôi và rằng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi khiếu nại của bạn hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào có thể có liên quan đến Sản Phẩm.

1.3 Trong các Điều Khoản và Điều Kiện Mua Hàng này, chúng tôi đề cập đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được chúng tôi chào bán, bao gồm Vé, là “Sản Phẩm”. Từ “Vé” đề cập đến các giấy phép cấp quyền vào tham dự một Sự Kiện, với mỗi Vé có các thông số được nêu trong mô tả sản phẩm có liên quan.

2. Hợp đồng giữa chúng tôi và bạn

2.1. Để mua bất kỳ Sản Phẩm nào từ chúng tôi, bạn phải từ đủ 15 tuổi trở lên. Chúng tôi cũng chấp nhận các thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, chuyển khoản, hoặc tiền mặt, trong đó thẻ thanh toán bao gồm:

- Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa): Để thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa, thẻ của khách hàng phải được đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến, hoặc ngân hàng điện tử của Ngân hàng. Giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo cấp phép thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).
- Thẻ tín dụng thẻ, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước quốc tế: bao gồm Thẻ tín dụng/ghi nợ/trả trước VISA, MasterCard, JCB, UnionPay, Amex của các Ngân hàng trong nước và nước ngoài phát hành. Giao dịch phải được ghi nhận cấp phép thành công do đúng hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).

2.2 Hợp đồng mua một Sản Phẩm của bạn sẽ có hiệu lực kể từ khi chúng tôi xác nhận việc mua hàng của bạn (trừ trường hợp Khoản 2.4 dưới đây được áp dụng) và chấm dứt ngay sau khi kết thúc Sự Kiện, ngoại trừ rằng, nếu bạn đã mua bất kỳ Sản Phẩm không phải là Vé, hợp đồng mua sản phẩm đó của bạn sẽ chấm dứt hiệu lực sau 14 ngày kể từ ngày giao Sản Phẩm có liên quan cho bạn. Tất cả các giao dịch mua bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ phải trải qua quy trình xác minh thẻ thanh toán và các kiểm tra bảo mật khác và giao dịch của bạn có thể bị hủy bỏ nếu giao dịch đó không vượt qua được quy trình xác minh của chúng tôi.

2.3 Bạn đồng ý sẽ không có được hoặc tìm cách có được bất kỳ Sản Phẩm nào thông qua việc sử dụng trái phép bất kỳ rô-bốt, phần mềm nhện hoặc các thiết bị tự động khác hoặc bất kỳ hành động bất hợp pháp hoặc trái phép nào khác. Chúng tôi bảo lưu quyền hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào mà chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý là đã được thực hiện trên cơ sở vi phạm các điều khoản này mà không có bất kỳ thông báo nào cho bạn và bất kỳ và tất cả các Sản Phẩm được mua như là một phần của giao dịch đó sẽ bị vô hiệu.

2.4 Thẩm Tra An Toàn: Khi đặt hàng và nhận được thông báo “Chờ Xử Lý Đơn Hàng”, đơn hàng của bạn có thể được bộ phận an ninh thanh toán của chúng tôi đặt vào tình trạng “thẩm tra an toàn”. Trong trường hợp này, bạn sau đó sẽ nhận được một email hoặc một cuộc gọi điện thoại cho biết các tài liệu cần được cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi xác nhận tính hợp lệ cho thanh toán của bạn. Hãy đảm bảo rằng tất cả các tài liệu được cung cấp kịp thời cho chúng tôi. Trường hợp bạn nhận được một email “thẩm tra an toàn” sau khi có “xác nhận đơn hàng” của bạn, thì đơn hàng của bạn sẽ không được coi là đã được xác nhận cho đến khi thẩm tra an toàn được thực hiện xong thỏa mãn yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền hủy bỏ các đơn đặt hàng mà chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý là đã được thực hiện một cách gian lận hoặc trên cơ sở vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện Mua Hàng này.

3. Giá và phí

3.1 Tất cả các Giao Dịch Mua thực hiện tại Cửa Hàng Vé (cửa hàng mua vé trực tuyến tại website: www.f1vietnamgp.com) sẽ được xử lý bằng Việt Nam Đồng (VND) (“Loại Tiền Thanh Toán”). Chúng tôi bảo lưu các quyền tính bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc quy đổi ngoại tệ do việc sử dụng bất kỳ thẻ quốc tế hoặc các loại tiền tệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, phí xử lý, phí thẻ tín dụng và phí giao hàng.

3.2 Các Sản Phẩm liên quan đến mỗi Sự Kiện sẽ có giá được tính theo Loại Tiền Thanh Toán ” cho Sự Kiện đó. Giá thể hiện bằng các loại tiền tệ khác chỉ nhằm mục đích thông tin và chỉ dành cho những khách hàng có khả năng mua sản phẩm bằng các loại tiền tệ đó theo quy định quản lý ngoại hối Việt Nam. Số tiền phải trả và Loại Tiền Thanh Toán của Sự Kiện được niêm yết rõ trước khi mua. Trong một vài trường hợp, các chi phí quy đổi ngoại tệ cũng có thể được áp dụng bởi ngân hàng của bạn, dẫn đến số tiền ghi nợ trên bảng sao kê ngân hàng của bạn khác với số tiền được hiển thị trên trang web.

3.3 Trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng tất cả giá niêm yết trên trang web của chúng tôi là chính xác, lỗi vẫn có thể xảy ra. Nếu chúng tôi phát hiện ra lỗi về giá của bất kỳ Sản Phẩm nào mà bạn đã đặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu giá hiển thị cao hơn giá chính xác, chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn khoản tiền chênh lệch. Trong trường hợp giá chính xác của Sản Phẩm thấp hơn giá được nêu trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tính trên giá thấp hơn khi gửi Sản Phẩm cho bạn. Tuy nhiên, nếu lỗi về giá là rõ ràng và hiển nhiên và có thể được bạn nhận ra một cách hợp lý rằng đó là một sai sót về giá, chúng tôi không phải cung cấp Sản Phẩm cho bạn với giá không chính xác (giá thấp hơn). Nếu chúng tôi không thể liên lạc được với bạn sau khi đã thực hiện những cố gắng hợp lý để liên lạc, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể coi đơn đặt hàng là đã bị hủy. Nếu bạn lựa chọn hủy sau khi bạn đã thanh toán theo giá không chính xác (thấp hơn), chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn đầy đủ số tiền mà bạn đã thanh toán.

3.4 Phí Hải Quan khi giao vé: chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào được áp dụng bởi các dịch vụ biên giới đối với việc giao hàng quốc tế. Khách hàng có trách nhiệm nhận thức được các quy định và lệ phí hải quan, và khách hàng có trách nhiệm trả bất kỳ khoản phí hải quan nào cho các dịch vụ hải quan & biên giới của quốc gia liên quan.

3.5 Nếu bạn muốn chúng tôi gửi hàng và giao hoá đơn cho việc mua sản phẩm của bạn, hãy thông báo với chúng tôi về vấn đề này bằng cách liên hệ qua [email protected] or hotline +841900232428 trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn thanh toán thành công cho giao dịch mua hàng của bạn. Sau thời hạn 7 ngày, chúng tôi sẽ không tiếp nhận yêu cầu xuất hoá đơn của bạn. Sau khi yêu cầu xuất hoá đơn của bạn được xử lý, chúng tôi sẽ cố gắng gửi hàng và giao hoá đơn trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng chúng tôi sẽ không thể đảm bảo ngày giao hàng chính xác. Hoá đơn thường được giao đến trong vòng hai đến bốn tuần kể từ ngày xác nhận yêu cầu xuất hoá đơn của bạn theo phương thức giao hàng đã nêu trong quá trình yêu cầu xuất hoá đơn của bạn. Trong trường hợp không xử lí được, chúng tôi sẽ thông báo với bạn qua email. Các điều khoản áp dụng cho việc giao vé theo Điều 9.2 và 9.3 cũng sẽ được áp dụng cho việc giao hoá đơn.

4. Hủy bỏ và hoàn tiền

4.1 Vé đã mua là không thể hủy bỏ và không hoàn lại trong mọi trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn:

(a) sự vắng mặt của bất cứ cá nhân, tổ chức hoặc thực thể như một đội đua, tay đua, người biểu diễn hay một nhóm biểu diễn(dù có quảng cáo hay không);

(b) bất kỳ thay đổi về chương trình trên đường đua, các tiện ích và điểm tham quan như việc trì hoãn hoặc huỷ bỏ bất cứ phần nào của chương trình Công thức 1;

(c) bất kỳ thay đổi về chương trình không nằm trên đường đua, các tiện tích và điểm tham quan như việc trì hoãn hoặc huỷ bỏ bất kỳ hoạt động giải trí, khu vui chơi hoặc triển lãm tương tác;

(d) bất kỳ tình hình thời tiết bất lợi; và

(e) bất kỳ hoàn cảnh nào khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

4.2 Hủy bỏ một Sự Kiện: Vé được mua cho chính Sự Kiện liên quan. Không có Vé nào có thể được chuyển đổi sang cho các sự kiện khác.

Nếu Sự Kiện bị hủy bỏ (và không được lên lịch lại), bạn có thể được nhận toàn bộ hoặc một phần số tiền mua Vé, tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể. Quy định và chính sách hoàn tiền sẽ được phát hành và thông báo cụ thể trực tiếp tới người tham dự Sự kiện tại từng thời điểm cụ thể (nếu có) và qua các kênh truyền thông chính thức của VGPC.

4.3 Để yêu cầu hoàn lại tiền theo Khoản 4.2 nêu trêu, vui lòng liên hệ qua email [email protected]

4.4 Dựa trên Điều 7, nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng (quyết định hoàn toàn bởi chúng tôi) đối với các thoả thuận chỗ ngồi đã đặt trước của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thông báo trực tiếp với bạn về những thay đổi trên. Nếu bạn không đồng ý với thoả thuận chỗ ngồi đã được sửa đổi, chúng tôi sẽ đưa ra đề nghị trao đổi vé với một vé có sẵn với cùng mệnh giá hoặc thấp hơn. Nếu bạn vẫn không hài lòng với việc trao đổi vé, chúng tôi sẽ hoàn trả bất cứ khoản thanh toán vé mà bạn đã thực hiện.

4.5 Đối với vé chưa có một khoản thanh toán nào được thực hiện, sẽ không có việc hoàn tiền hay bất cứ các chi phí khác liên quan đến việc huỷ bỏ, trì hoãn hoặc thay đổi đối với sự kiện, hoặc vì bất kỳ lí do nào khác.

5. Trách nhiệm

5.1 Các thu xếp cá nhân bao gồm đi lại, chỗ ăn ở hoặc nơi nghỉ ngơi liên quan đến Sự Kiện do bạn tự thu xếp và tự chịu mọi rủi ro. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ uổng phí hưởng dụng hoặc chi phí lãng phí nào.

5.2 Trừ khi có quy định khác tại Khoản 5, trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn liên quan đến Sự Kiện (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đối với mọi trường hợp hủy bỏ Sự Kiện) và (các) Sản Phẩm bạn đã mua sẽ bị giới hạn ở mức giá mà bạn đã trả cho (các) Sản Phẩm liên quan.

5.3 Bạn tại đây thừa nhận rằng đua xe, Sự Kiện và một số hoạt động nhất định liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở, các sự kiện hỗ trợ) là nguy hiểm. Khi tham dự sự kiện, bạn sẽ cung cấp những miễn trừ sau đối với:

(a) Chúng tôi, Uỷ ban nhân dân Hà Nội, Công ty TNHH Hiệp hội Thể thao Việt Nam, các cơ quan cấp phép, FIA, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải Vô địch Công Thức 1 Thế giới (“FOWC”) và các công ty liên kết, bao gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý Công thức 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư nhân Cấp phép Công thức 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý Tài sản Công thức 1, Liên đoàn ôtô quốc tế - FIA, Công ty TNHH Dịch vụ sự kiện và khách sạn Công thức 1 (Formula One Hospitality and Event Services Limited), Formula Motor Sport Limited, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiếp thị Công thức 1 (Formula One Marketing Limited), những người tham gia tổ chức sự kiện (bao gồm nhân viên hướng dẫn đường đua, nhân viên đường đua, người quản lý kĩ thuật thể thao, người bấm giờ, quan chức, ban chuyên môn, trọng tài, nhân viên cứu hộ và y tế), các đối thủ cạnh tranh và tay đua (các bên bao gồm những giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà thầu và công ty liên kết có liên quan), (các Bên nêu trên, “Các Bên Liên quan”) không có trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho bạn hoặc tài sản của bạn đến mức tối đa được pháp luật bảo vệ; và

(b) Bạn miễn trừ chúng tôi và Các Bên Liên quan khỏi bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc khiếu nại mà bạn có hoặc có thể có, hoặc bất cứ ai có hoặc có thể có hoặc trong tương lai có hoặc sẽ có đối với chúng tôi và Các Bên Liên Quan (tuy nhiên Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ không loại trừ (a) trách nhiệm đối với thiệt hại về tính mạng và sức khỏe phát sinh từ hành vi bất cẩn của Các Bên Liên Quan, (b) bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hành vi lừa đảo hoặc lừa dối của Các Bên Liên Quan.

5.4 Bạn xác nhận rằng mỗi Bên Liên quan có thể thực thi việc miễn trừ và loại bỏ trách nhiệm đối với những Điều khoản và Điều Kiện Mua hàng đối với bạn. Bạn cũng xác nhận rằng chúng tôi có thể thực thi việc miễn trừ và loại bỏ trách nhiệm đối với những Điều khoản và Điều Kiện Mua hàng đối với bạn thay mặt cho các Bên Liên quan khác dựa trên cơ sở chúng tôi là đại diện của họ.

5.5 Chúng tôi và Các Bên Liên quan không đảm bảo rằng địa điểm Sự Kiện hoặc bất cứ dịch vụ liên quan đến Sự Kiện sẽ được cung cấp với sự cẩn thận và khéo léo hoặc bất cứ tài liệu hoặc thiết bị được cung cấp liên quan tới dịch vụ sẽ hợp với mục đích cung cấp của chúng. Bạn xác nhận rằng các cam kết ngầm được bảo đảm bởi pháp luật sẽ được loại trừ trong toàn bộ phạm vi pháp luật cho phép.

6. Vào cửa và Tham dự

6.1 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cho vào cửa (hoặc đưa ra khỏi) địa điểm Sự Kiện bất kỳ người nào (a) không tuân thủ điều kiện và điều khoản này; (b) không có Vé hợp lệ; (c) sở hữu Vé đã được bán hoặc được sử dụng không đúng với các Điều Khoản và Điều Kiện này, hoặc (d) vì lý do sức khỏe, an toàn, an ninh hoặc bảo vệ trật tự công cộng.

6.2 Bạn không được thực hiện, tạo, lưu giữ, thu hoặc truyền bất kỳ loại bản ghi âm, cảnh quay hình ảnh hoặc đoạn phim nghe nhìn nào (“Bản Ghi”), hoặc lưu giữ, thu hoặc truyền bất kỳ thông tin nào hoặc các dữ liệu khác, bao gồm các dữ liệu về thời gian chính thức, kết quả, thành tích, số liệu đo từ xa, thời tiết hoặc dữ liệu kiểm soát cuộc đua (“Dữ Liệu”), của, tại, hoặc có liên quan tới Sự Kiện (bao gồm các xe, các Lái Xe, và các Đấu Thủ). Cấm mang vào địa điểm Sự Kiện bất kỳ thiết bị nào làm cho bạn có thể thực hiện các hành vi nêu trên. Thiết bị điện tử cá nhân (bao gồm máy chụp hình tĩnh, điện thoại di , và các thiết bị liên lạc cá nhân khác) được phép trong khu vực địa điểm Sự Kiện trừ khi có thông báo khác, miễn là mọi Bản Ghi, Dữ Liệu và bất kỳ hình ảnh nào, bao gồm cả các ảnh chụp và bất kỳ hình ảnh tĩnh nào có nguồn gốc hoặc có khả năng được cắt ra từ Bản Ghi (“Hình Ảnh”) của Sự Kiện được thu lại, được lưu giữ và/hoặc được tạo ra trên điện thoại di động đó chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, riêng tư và phi thương mại.

6.3 Như là một điều kiện để vào địa điểm Sự Kiện, bạn đồng ý rằng (a) việc sử dụng bất kỳ Bản Ghi, Dữ Liệu hoặc Hình Ảnh cho bất kỳ hình thức quảng cáo công cộng, truyền tải, hiển thị, vì lợi nhuận, lợi ích thương mại hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác (ngoại trừ cho việc thưởng thức riêng tư của chính bạn) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi và FOWC đều bị nghiêm cấm và sẽ cấu thành một vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện này mà bạn có thể phải chịu trách nhiệm; và (b) theo yêu cầu của chúng tôi hoặc FOWC, bạn sẽ chuyển nhượng cho FOWC bằng văn bản quyền tác giả và tất cả các tài sản trí tuệ khác trong bất kỳ Hình Ảnh hoặc Bản Ghi nào mà bạn tạo, làm ra, lưu giữ hoặc ghi lại của, tại hoặc liên quan đến Sự Kiện với bảo đảm quyền sở hữu đầy đủ; (c) bạn đồng ý việc chúng tôi và FOWC (và bởi bất kỳ bên thứ ba nào được FOWC ủy quyền theo thời gian) sử dụng cho các mục đích hoặc liên quan đến bất kỳ ấn phẩm, triển lãm hoặc phát sóng nào (bao gồm mọi quảng cáo hoặc ấn phẩm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài liệu) trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào trên toàn thế giới, mãi mãi và miễn phívà được FOWC chấp thuận đối với bất kỳ hình ảnh tĩnh hoặc động nào được chụp tại Sự Kiện trong hình ảnh đó bao gồm bất kỳ hình ảnh nào của bạn, giọng nói của bạn, hoặc hình mô phỏng bạn và bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền cá nhân và quyền riêng tư của bạn trong phạm vi cần thiết để cho phép việc sử dụng nêu; (d) và bạn có thể được quay phim và âm thanh do bạn tạo ra có thể được ghi lại để phát sóng (hoặc để truyền phát tương tự).

6.4 Bạn có trách nhiệm tìm hiểu chắc chắn rằng một Sự Kiện đã bị hủy bỏ hay chưa, ngày và thời gian của bất kỳ Sự Kiện nào được sắp xếp lại. Nếu một Sự Kiện bị hủy bỏ hoặc được sắp xếp lại, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về việc hủy bỏ. Xin lưu ý rằng ngày diễn ra Sự Kiện và thời gian bắt đầu và lịch trình của các Sự Kiện đã được quảng cáo có thể được thay đổi. Việc cho phép bạn vào lại cửa sau khi bạn đã ra khỏi địa điểm Sự Kiện thuộc toàn quyền quyết định của chúng tôi. Chúng tôi và Các Bên Liên Quan sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào (bao gồm cả mất mát hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả) mà bạn phải gánh chịu như là kết quả của hoặc phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào khác có liên quan đến việc hủy bỏ, hoãn hoặc thay đổi Sự Kiện (hoặc bất kỳ phần nào của Sự Kiện).

6.5 Chúng tôi bảo lưu quyền bổ sung, rút bớt hoặc thay thế bất kỳ người lái, người biểu diễn hoặc hoạt động nào bao gồm bất kỳ buổi hòa nhạc hoặc giải trí kèm theo Sự Kiện, quyền thay đổi các chương trình, các tiện ích và các điểm thu hút khác và sức chứa khán giả tùy từng thời điểm.

6.6 Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của VGPC, tất cả nhân sự vào trong Trường đua Hà Nội không được phép mang theo các vật phẩm sau:

(a) đồ ăn hoặc đồ uống (trừ khi được mua tại Sự kiện), trừ đồ ăn dành cho trẻ em hoặc đồ ăn kiêng đặc biệt;

(b) chai, lọ, cốc thủy tinh hoặc hộp đựng bằng thủy tinh;

(c) hộp đựng đồ uống đã được mở niêm phong của nhà sản xuất (trừ khi được mua tại Sự kiện);

(d) thùng đá hoặc hộp đựng đá cứng (hộp bằng polystyrene hoặc túi trữ lạnh được cho phép);

(e) tất cả các loại ghế ngồi, bao gồm ghế tựa, ghế dài hoặc ghế đẩu;

(f) quần áo và các ấn phẩm (bao gồm các loại cờ phướn) mang bất kỳ ngôn ngữ, hình ảnh hoặc nội dung phân biệt chủng tộc, bất lịch sự, , phản động, công kích, khiêu khích, tục tĩu, lăng mạ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, hoặc gây sợ hãi cho những người khác tham dự Sự kiện;

(g) các loại vũ khí, vật liệu nổ, hoặc hàng hóa nguy hiểm;

(h) động vật, trừ chó dẫn đường;

(i) cờ kim loại hoặc cột biểu ngữ dài (hoặc có thể kéo dài) hơn 1 mét, hoặc bất kỳ loại cờ phướn nào có khả năng được sử dụng làm vũ khí;

(j) các loại còi, loa, tù và, máy khuếch đại âm thanh hoặc nhạc cụ nếu không được đồng ý trước bởi VGPC;

(k) pháo sáng, pháo hoa, đèn laser, hoặc thiết bị phát tín hiệu báo nguy;

(l) hệ thống phát thanh công cộng, các thiết bị điện tử, các thiết bị phát sóng hoặc tương tự có thể gây nhiễu cho thiết bị phát sóng hoặc tương tự được sử dụng bởi chúng tôi hoặc bởi Formula 1 World Champion (FOWC) trong Sự kiện;

(m) các phương tiện di chuyển bao gồm xe golf, xe đạp, ván trượt, giày trượt, lưỡi lăn hoặc xe tay ga;

(n) Bất kỳ các vật dụng nào có nguy cơ hoặc mục đích sử dụng có thể gây ảnh hưởng, làm hư hại tài sản, trang thiết bị khác trong Sự Kiện, hoặc làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ, mỹ quan trong khu vực Sự Kiện; có thể được dùng để quấy rối hoặc làm gián đoạn việc tổ chức Sự Kiện, gây cản trở, làm trở ngại hoặc quấy rầy bất kỳ tay đua hoặc người lái xe nào tham gia Sự Kiện, ảnh hưởng xấu đến các quy định về an toàn công cộng trong khu vực đường đua, khu vực sử dụng cho Sự Kiện hoặc ảnh hưởng xấu đến bất cứ kết cấu xây dựng nào trong khu vực Sự Kiện;

(o) vật dụng với số lượng lớn đến mức một người biết lý lẽ có thể suy luận rằng các vật dụng đó sẽ được sử dụng cho mục đích thương mại;

(p) hàng hóa hoặc vé để bán hoặc phân phối thương mại cho người tham dự Sự Kiện;

(q) các phương tiện được vận hành tự động hoặc điều khiển từ xa trên không, máy bay không người lái hoặc tàu bay, khí cầu vận hành tự động;

(r) ống kính máy ảnh có chiều dài vật lý lớn hơn 300mm hoặc bất kỳ vật dụng nào khác có thể cản trở hợp lý tầm nhìn của bất kỳ người nào khác tham dự Sự Kiện; hoặc

(s) thiết bị ghi hình ảnh, quay phim, hoặc thu âm mà chúng tôi và FOWC xem xét và nhận định một cách hợp lý rằng các thiết bị đó có thể được sử dụng để thực hiện, tạo, lưu giữ, thu hoặc truyền tải bất kỳ các loại bản ghi âm, cảnh quay hình ảnh hoặc đoạn phim nghe nhìn nào mà nội dung bao gồm các dữ liệu về thời gian chính thức, kết quả, thành tích, số liệu đo từ xa, thời tiết hoặc dữ liệu kiểm soát cuộc đua của/ tại/ hoặc có liên quan đến Sự Kiện (bao gồm các loại xe, các tay đua và các đối thủ) mà sử dụng cho mục đích thương mại. Các thiết bị này có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở) máy ghi âm, máy ảnh ba chân, máy ảnh một chân và bất kỳ thiết bị thu kỹ thuật số nào.

6.7 Để đảm bảo tuân thủ với Điều 6.6, chúng tôi có thể, tại bất kỳ thời điểm nào, yêu cầu bạn mở để kiểm tra bất kỳ phương tiện, túi, giỏ hoặc thùng đựng nào khác, hoặc dốc túi ra. Nếu bạn không tuân thủ yêu cầu này, bạn có thể bị từ chối đi vào hoặc có thể bị yêu cầu rời khỏi địa điểm Sự Kiện. Bất kỳ sự đồng ý cho phép mang bất kỳ vật nào vào trong địa điểm Sự Kiện bởi chúng tôi đều có thể bị rút lại tại bất kỳ thời điểm nào. Trường hợp sự đồng ý đó bị rút lại, bạn phải ngay lập tức giao vật bị cấm cho chúng tôi hoặc ngay lập tức rời khỏi địa điểm Sự Kiện.

6.8 Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của VGPC, tất cả nhân sự vào trong Trường đua Hà Nội không được phép thực hiện các hành động sau:

(a) đi vào khu vực đường đua;

(b) ở lại trong địa điểm Sự kiện sau thời gian đóng cửa đã được công bố của Sự kiện;

(c) rời khỏi Sự Kiện không bằng lối ra được chỉ định;

(d) mang bất kỳ vật bằng thủy tinh nào ra khỏi khu vực dành riêng;

(e) xâm nhập bất kỳ khu vực nào có biển báo, rào chắn hoặc có hàng rào cách ly; hoặc gây trở ngại bất kỳ hoạt động nào được quy định và tiến hành bởi Ban Tổ Chức hoặc của bất kỳ đơn vị Liên Quan nào tại bất kỳ khu vực nào có biển báo, rào chắn hoặc có hàng rào cách ly;

(f) xây lắp hoặc lắp đặt nhằm dựng lên bất kỳ một kết cấu, công trình nào;

(g) chặt, ngắt, làm hỏng hoặc nhổ bất kỳ cây xanh hoặc thực vật cảnh quan nào, hoặc có bất cứ hành động nào làm hư hại, tổn hại đến tài sản, cơ sở vật chất trong khu vực tổ chức Sự Kiện;

(h) leo lên hoặc ở lại trên bất kỳ cây hoặc cấu trúc nào;

(i) đính, dán hoặc đặt bất kỳ áp phích, bảng hiệu, biển hiệu, biểu ngữ, bản in, giấy tờ hoặc bất kỳ ấn phẩm quảng cáo nào trên bất kỳ tòa nhà, cấu trúc, hàng rào hoặc cây xanh trong khu vực tổ chức Sự Kiện;

(j) phân phối bất kỳ ấn phẩm hoặc tài liệu nhìn được nào;

(k) thực hiện các hoạt động quảng bá, thương mại dưới các hình thức quảng cáo hoặc phân phát các tài liệu quảng cáo, mẫu hàng hóa hoặc bất kỳ dịch vụ, hoạt động nào tiếp cận người tham gia Sự Kiện một cách có chủ ý;

(l) phân phối, chào hàng, bán, chào bán hoặc có chủ ý bán bất kỳ hàng hóa, dịch vụ nào hoặc thu tiền, nhận đặt mua hàng hóa, dịch vụ từ những người tham dự Sự Kiện;

(m) bán, chào bán hoặc cung cấp để bán, hoặc cho tặng Vé;

(n) sử dụng không đúng mục đích, tác động làm thay đổi, gây thiệt hại, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, mỹ quan hoặc làm xáo trộn bất kỳ tòa nhà, cơ sở vật chất nào trong khu vực tổ chức Sự Kiện;

(o) gây trở ngại đường đi lại;

(p) vứt rác không đúng nơi quy định;

(q) ném hoặc đá các vật cứng, chai lọ hoặc các vật khác;

(r) làm gián đoạn, gây cản trở và bất kỳ hành động có hoặc không có chủ đích có thể làm gián đoạn hoặc gây cản trở cho quan chức, nhân viên, nhà thầu, những người có liên quan đến Sự Kiện, hoặc bất cứ hành đồng nào gây cản trở cho cuộc đua, Sự Kiện;

(s) hành động hoặc thực hiện theo cách gây cản trở, làm trở ngại hoặc quấy rối người lái của bất kỳ phương tiện nào tham gia vào cuộc đua hoặc ảnh hưởng xấu đến sự an toàn của công chúng;

(t) cố tình cản trở tầm nhìn của người khác có ghế ngồi ngay gần, hoặc gây ra sự bất tiện không hợp lý cho người khác, quan chức, nhân viên, nhà thầu hoặc những người liên quan đến Sự Kiện, hoặc quấy rầy sự thoải mái của bất kỳ người nào hoặc quấy rầy việc thưởng thức Sự Kiện của họ;

(u) sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc, không đứng đắn hoặc tục tĩu, hoặc có những lời đe dọa, lăng mạ, hoặc hành xử theo cách đe dọa, sỉ nhục;

(v) can thiệp hoặc cản trở nhân viên liên quan đến Sự Kiện trong việc thực hiện quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ của họ;

(w) vận hành hoặc sử dụng loa, hệ thống phát thanh công cộng, thiết bị phát sóng hoặc thiết bị khác mà có thể gây trở ngại cho việc liên lạc điện tử hoặc vô tuyến đang được sử dụng bởi Ban Tổ Chức hoặc FOWC và những người khác được chúng tôi hoặc FOWC cho phép liên quan đến Sự Kiện;

(x) đốt pháo sáng hoặc pháo hoa, bom khói;

(y) tiến hành khảo sát công chúng hoặc thăm dò ý kiến, xin tiền, quyên góp từ thiện hoặc kêu gọi đăng ký từ các thành viên của cộng đồng;

(z) chơi nhạc dạo hoặc thực hiện các hình thức giải trí tương tự;

(aa) bị say hoặc bị ảnh hưởng bởi thuốc; sử dụng và mang chất kích thích, ma túy vào khuôn viên sự kiện

(bb) cung cấp rượu cho trẻ vị thành niên;

(cc) từ chối tuân theo bất kỳ hướng dẫn hợp lý nào do chúng tôi ban hành;

(dd) hút thuốc ở khu vực “cấm hút thuốc” đã được quy định;

(ee) tổ chức, thực hiện hoặc lôi kéo thực hiện các hành vi đánh bạc, cá độ dưới mọi hình thức.

7. Vé

7.1 Hình ảnh và mô tả về Sản Phẩm trên trang web của chúng tôi nhằm mục đích minh họa. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực để hiển thị Sản Phẩm một cách chính xác, chúng tôi không thể đảm bảo rằng Sản Phẩm sẽ không thay đổi đôi chút so với những hình ảnh đó. Hiển thị cảnh quan và bản đồ của khu vực Sự Kiện do chúng tôi xuất bản chỉ là gần đúng. Các vật cản tự nhiên và các vật cản khác có thể gây cản trở tầm nhìn ở một vài khu vực và vì vậy không nên căn cứ vào các hiển thị cảnh quan và bản đồ khi mua Vé. Chúng tôi bảo lưu quyền xác định vị trí thực tế và cuối cùng của chỗ ngồi, khu vực xem và các tiện ích và điểm thu hút khác mà không cần thông báo trước.

7.2 Trường hợp một loại Vé được bán hết, chúng tôi bảo lưu quyền thay thế Vé đó bằng một Vé khác cho cùng (các) ngày tại một khu vực khác cùng loại.

7.3 Chính sách có thể cấm phát hành Vé thay thế cho bất kỳ vé nào bị mất, bị đánh cắp, bị hư hại hoặc bị phá hủy. Trường hợp Vé thay thế được phát hành, chúng tôi có thể yêu cầu bạn trả một khoản phí hành chính hợp lý.

7.4 Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thay đổi vị trí các khán đài, các khán đài dành riêng và các khu vực kiểm soát vào cửa chung theo quyết định toàn quyền của chúng tôi.

7.5 Khi bạn nhận Vé, vui lòng giữ chúng ở nơi an toàn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Vé nào bị mất hoặc bị đánh cắp. Tuy nhiên, chúng tôi có thể, bằng quyết định duy nhất và toàn quyền của mình, thay thế Vé đã bị mất hoặc bị đánh cắp (và có thể tính phí cho việc thay thế đó).

7.6 Bạn có trách nhiệm kiểm trả Vé khi giao nhận; các sai sót sẽ không thể luôn luôn được sửa chữa.

7.7 Mua Vé qua các nền tảng của người bán lại: Nếu bạn đã mua Vé trên nền tảng của đối tác phân phối vé chính thức của chúng tôi(như Ticketbox, Adayroi), chúng tôi không chịu trách nhiệm giao Vé cho bạn và cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí hoặc hậu quả nào liên quan với Vé được mua quađối tác phân phối vé chính thức của chúng tôi. Bạn phải liên hệ trực tiếp với đối tác phân phối vé chính thức của chúng tôi trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào với Vé của bạn.

7.8 Bạn chỉ được chiếm giữ diện tích hoặc chỗ ngồi nơi mà Vé của bạn áp dụng. Sẽ không có sự miêu tả nào được thực hiện với bạn rằng khi giữ vé vào cửa chung sẽ có chỗ trống trong bất kỳ khu vực xem cụ thể nào.

7.9 Chúng tôi có thể hướng dẫn bạn bất cứ lúc nào tại Sự Kiện để tạo một Vé hợp lệ.

7.10 Lượt vào cửa Sự Kiện của bạn là không chuyển cho người khác được. Nếu bạn muốn thoát ra khỏi Sự Kiện và sẽ vào cửa lại, bạn phải yêu cầu được phát vòng tay tại Cổng ra vào, khi thoát ra ngoài, để được vào cửa lại trong cùng ngày. Vòng tay phải được xuất trình cùng với một vé hợp lệ đã được cắt cho ngày hôm đó để được vào cửa lại.

7.11 Nếu bạn có Vé ưu đãi thì phải cung cấp giấy tờ tùy thân xác nhận tình trạng được ưu đãi tại thời điểm vào cửa.

7.12 Chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận các thẻ sau đây làm bằng chứng cho việc được ưu đãi:

(a) nếu bạn là sinh viên: thẻ sinh viên hoặc xác nhận hợp lệ của trường học rằng bạn đang là sinh viên của họ; hoặc

(b) nếu bạn là người cao tuổi: chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bạn (hoặc bản sao chứng thực của một trong những giấy tờ này).

7.13 Nếu Vé đã được mua trên cơ sở ưu đãi và bạn không thể xuất trình giấy tờ tùy thân xác nhận ưu đãi thỏa mãn yêu cầu của chúng tôi (thì tại bất kỳ thời điểm nào trong Sự Kiện, bạn có thể bị chúng tôi từ chối vào cửa hoặc bị buộc phải rời khỏi Sự Kiện).

7.14 Nếu bạn đi cùng trẻ em đến Sự Kiện, bạn phải chịu trách nhiệm chăm sóc, thực hiện và giám sát những trẻ em đó và phải giữ những trẻ em đó trong tầm mắt của bạn mọi lúc. Trẻ em phải lớn hơn 2 tuổi (tính tại thời điểm diễn ra Sự Kiện) và có thể không được phép vào một số khu vực nhất định tại Sự Kiện vì sự an toàn hoặc các lý do phục vụ đồ uống có cồn như được xác định hoặc thông báo bởi VGPC theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi.

8. Hạn chế về Vé

8.1 Vé có thể được bán theo một số hạn chế nhất định đối với việc vào cửa hoặc sử dụng, chẳng hạn như tầm nhìn bị hạn chế hoặc độ tuổi tối thiểu hoặc tối đa để vào cửa. Bất kỳ hạn chế nào như vậy sẽ được hiển thị trên trang web của chúng tôi hoặc thông báo cho bạn trước hoặc tại thời điểm bạn đặt Vé liên quan. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn đã đọc tất cả các thông báo được hiển thị trên trang web của chúng tôi.

8.2 Vé cho các Sự Kiện tuyệt đối không thể chuyển nhượng và không được bán lại. Không có Vé nào sẽ được bán hoặc được chào bán với bất kỳ hình thức có phí hoặc thưởng công nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi và của FOWC và không tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện này trong mọi khía cạnh. Không ai được phép sử dụng Vé cho Sự Kiện để quảng cáo hoặc cho mục đích quảng cáo hoặc thương mại bao gồm nhưng không giới hạn ở, các giải thưởng, các cuộc thi đấu, các cuộc tranh đua hoặc các hình thức cá cược mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi và của FOWC. Nếu có sự cho phép như vậy, chúng tôi có thể đính kèm các điều kiện bổ sung cho bất kỳ Vé nào mà VGPC thấy phù hợp. Nếu một Vé đã bị xử lý trái với Điều khoản này, người mang Vé có thể bị từ chối vào cửa hoặc bị yêu cầu rời khỏi Sự Kiện.

8.3 Bạn không được kết hợp Vé với bất kỳ dịch vụ khách sạn, du lịch hoặc lưu trú nào và/hoặc bất kỳ hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ nào để tạo ra một gói dịch vụ, trừ khi được chúng tôi hoặc FOWC cho phép trước chính thức bằng văn bản.

9. Giao vé và thu tiền

9.1 Chúng tôi dự định gửi và giao vé càng sớm càng tốt nhưng chúng tôi không thể định rõ ngày gửi chính xác tại thời điểm mua. Vé thường được giao cho bạn từ hai đến bốn tuần trước Sự Kiện theo phương thức được nêu trong quá trình mua. Trường hợp Vé không được giao như nêu trên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email. Nếu Vé của bạn chưa được giao vào khoảng bảy ngày trước khi bắt đầu Sự Kiện có liên quan, vui lòng thông báo cho chúng tôi về điều này ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

9.2 Nếu phương thức giao hàng của bạn làbằng chuyển phát: Việc sửa đổi địa chỉ sẽ không có hiệu lực trừ khi và cho đến khi chúng tôi xác nhận việc sửa đổi đó. Nếu địa chỉ nhận hàng của bạn thay đổi, phí giao hàng có thể tăng và bạn sẽ phải trả khoản phí tăng thêm đó. Các điều khoản và điều kiện của dịch vụ giao hàng sẽ được áp dụng cho việc giao Sản Phẩm. Hiện tại, nhà vận chuyển là DHL và các điều khoản và điều kiện có liên quan có thể được tìm thấy trên trang web của DHL (www.dhl.com).

9.3 Nếu Phương thức Giao hàng của bạn là Nhận Tại Chỗ: Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua điện thoại hoặc email về cách sắp xếp để đến lấy vé (sử dụng các thông tin chi tiết do bạn cung cấp tại thời điểm đặt vé) nếu điều này là cần thiết. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp email để xác nhận đặt vé và ảnh nhận dạng của bạn để đến lấy vé. Bạn được yêu cầu phải cung cấp chứng từ điện tử, được đặt qua tài khoản khách hàng trực tuyến của bạn và phải được bạn in ra trước Sự Kiện, để đổi lấy vé. Chứng từ điện tử này được bảo mật tuyệt đối và không được sao chép, truyền đạt hoặc bán cho bất kỳ ai.

9.4 Vé có thể được giao tới tất cả các lãnh thổ quốc gia trên thế giới và không bị giới hạn về mặt địa lý.

10. Sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi

10.1 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ về bất kỳ sự thất bại nào trong việc thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi do Sự Kiện Ngoài Tầm Kiểm Soát Của Chúng tôi gây ra. Một Sự Kiện Ngoài Tầm Kiểm Soát Của Chúng tôi được định nghĩa như dưới đây.

10.2 Một “Sự Kiện Ngoài Tầm Kiểm Soát Của Chúng tôi” có nghĩa là bất kỳ hành động hoặc sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các cuộc đình công, đóng cửa không cho vào nơi làm việc hoặc các hành động công nghiệp khác của bên thứ ba, bạo loạn dân sự, nổi loạn, xâm lược, tấn công khủng bố hoặc đe dọa tấn công khủng bố (dù được tuyên bố hay không) hoặc đe dọa hoặc chuẩn bị cho chiến tranh, hỏa hoạn, nổ, bão, lũ lụt, động đất, sụt lún, dịch bệnh hoặc thiên tai khác, hoặc không hoạt động của mạng viễn thông công cộng hoặc tư nhân hoặc không thể sử dụng đường sắt, đường biển, máy bay, vận chuyển bằng xe máy hoặc các phương tiện giao thông công cộng hoặc tư nhân khác.

11. Thắc mắc và Khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc mua hàng của mình, hãy liên hệ với chúng tôi tại [email protected] hoặc số hotline: 1900.23.24.28, trích dẫn số đơn đặt hàng mà bạn đã được cung cấp khi kết thúc việc đặt hàng.

12. Điều khoản và điều kiện khác

12.1 Tất cả các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam và mọi tranh chấp phát sinh từ bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi sex được giải quyết bởi các tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

12.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ phần nào hoặc những phần nào của các Điều Khoản và Điều Kiện Mua Hàng này mà không có hiệu lực thi hành (hoặc một phần hoặc các phần của phần đó hoặc các phần đó) đều có thể được tách riêng ra trong phạm vi mà các điều khoản đó không có hiệu lực thi hành và việc này sẽ không làm mất hiệu lực của các phần còn lại của các Điều Khoản và Điều Kiện Mua Hàng.

12.3 Logo F1 FORMULA 1, Logo F1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMULA 1 VIETNAM GRAND PRIX và các dấu hiệu liên quan là nhãn hiệu của Formula One Licensing BV, một công ty của Formula 1. Tất cả các quyền được bảo lưu.

13. Sử dụng cửa hàng vé online: http://tickets-f1vietnamgp.com

13.1 Cửa hàng vé online http://tickets-f1vietnamgp.com chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn. Nội dung và thông tin (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, giá cả, văn bản, hình ảnh), cũng như cơ cấu tổ chức được sử dụng để cung cấp nội dung và thông tin đó, thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các đối tác và chi nhánh của chúng tôi. Do đó, bạn đồng ý không sử dụng trang web hoặc nền tảng này và nội dung hoặc thông tin hiển thị trên đó cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc phi cá nhân nào. Bạn đồng ý không chuyển đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phát sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán hoặc bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ trang web hoặc nền tảng này. Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng trang web hoặc nền tảng này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm theo các điều khoản và điều kiện này.

13.2 Tất cả nội dung của trang web hoặc nền tảng liên kết này là các sản phẩm có bản quyền thuộc về chúng tôi hoặc các đối tác hoặc chi nhánh của chúng tôi. Tất cả bản quyền đã được đăng ký. Nội dung của trang web hoặc nền tảng này đã được chuẩn bị cẩn thận và được cập nhật thường xuyên. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng toàn bộ thông tin là hoàn toàn chính xác hoặc không có lỗi.

13.3 Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc nền tảng này, bao gồm cả việc chậm trễ hoặc không thể sử dụng nó, bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào, cho dù dựa trên hợp đồng, trách nhiệm ngoài hợp đồng, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại.

14. Chính sách bảo mật và cookie

Trang web tại tên miền http://tickets-f1vietnamgp.com (“Trang Web”) là một trang web được vận hành bởi PLATINIUM GROUP (người xử lý dữ liệu) theo hợp đồng với chúng tôi (VGPC). Chúng tôivà PLATINIUM GROUP sẽ có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu cá nhân được gửi trên hoặc thông qua Trang Web, hoặc được cung cấp bằng cách khác có liên quan đến việc mua bất kỳ vé của VGPC nào.

Chính sách bảo mật này (Chính Sách Bảo Mật) quy định cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và tạo thành một phần của các điều khoản và điều kiện của Trang Web. Chính Sách Bảo Mật này chỉ áp dụng cho Trang Web này, và không áp dụng cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào thông qua bất kỳ trang web nào có liên kết trên Trang Web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các trang web khác và khuyến khích bạn nên biết khi bạn rời khỏi Trang Web của chúng tôi, và đọc tất cả các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật khi sử dụng các trang web khác.

Câu hỏi, nhận xét và yêu cầu liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn nên được gửi đến chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi: [email protected]

CHẤP THUẬN

Việc bạn sử dụng Trang Web này biểu thị sự chấp thuận của bạn với (i) việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân về bạn theo Chính Sách Bảo Mật này, (ii) nhận tài liệu tiếp thị và quảng cáo từ chúng tôi, bao gồm qua tin nhắn điện tử (ví dụ: email, SMS, qua các trang truyền thông xã hội, v.v.) và gọi điện cho bạn trong một khoảng thời gian không xác định; và (iii) việc chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để phục vụ các tổ chức nghiên cứu, tiếp thị và quảng cáo trừ khi bạn thông báo khác đi cho chúng tôi.

Chúng tôi muốn duy trì một chính sách rõ ràng và trung thực đối với người dùng về quyền riêng tư, việc sử dụng trang web này và xử lý thông tin cá nhân. Tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, các phần bên dưới thể hiện thỏa thuận mà khách truy cập trang web đồng ý chấp nhận khi sử dụng trang web này.

Dữ liệu cá nhân được cung cấp, hoặc thu thập bởi, Dịch Vụ của chúng tôi được xử lý bởi PLATINIUM GROUP SAM, 2 - Rue du Gabian, Monaco, 98000 Monaco thay mặt cho chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về việc cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc sử dụng thông tin đó theo bất kỳ cách nào được cho phép trong Chính Sách Bảo Mật này, bạn không nên truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chính Sách Bảo Mật này mô tả các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn hoặc bạn có thể cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và thực tiễn của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ thông tin đó. Chính Sách Bảo Mật này áp dụng đối với thông tin chúng tôi thu thập: (i) thông qua Dịch Vụ của chúng tôi và (ii) bằng văn bản và tin nhắn điện tử giữa bạn và Dịch Vụ của chúng tôi.

Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng cho bất kỳ dịch vụ nào khác hoặc bất kỳ thông tin nào được chúng tôi thu thập ngoại tuyến hoặc thông qua các trang web của bên thứ ba có thể được truy cập thông qua các siêu liên kết (hyperlink) trên trang web của chúng tôi.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

Phần 1 - GIỚI THIỆU

Các điều kiện được trình bày bao gồm toàn bộ các thỏa thuận ràng buộc PLATINIUM GROUP, chúng tôi, và người dùng. Tất cả các sửa đổi và nội dung được thêm vào tích hợp vào trang web sẽ tuân theo các điều kiện hiện tại. Một số dịch vụ và phần phải tuân theo các điều kiện bổ sung cụ thể.

Người kiểm soát dữ liệu của bạn cho các Dịch Vụ được cung cấp trên Trang Web này, trừ Dịch Vụ Thanh Toán là
VGPC
Số 7, Phố Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Số hotline liên hệ: 1900.23.24.28

Phần 2 - THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN DỰA TRÊN HƯỚNG DẪN ĐƯỢC GHI LẠI TỪ VGPC

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin về khách truy cập và/hoặc người dùng Dịch Vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin này trực tiếp khi bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc tự động khi bạn điều hướng qua Trang Web.

2.1. Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đăng ký mua/tạo tài khoản, đăng ký nhận bản tin, liên hệ với dịch vụ khách hàng, hoặc điền vào bản khảo sát. Khi đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ trên Trang Web, bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp số thẻ tín dụng và các thông tin liên quan đến thanh toán khác. Tất cả Thông Tin Thanh Toán được xử lý an toàn bởi các Đối Tác Thanh Toán của chúng tôi. Để đặt hàng, một số thông tin chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp là bắt buộc (ví dụ: đăng ký tài khoản) và một số là tự nguyện. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cần thiết khi được yêu cầu, bạn sẽ không thể hoàn thành giao dịch.

2.2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhất định mà không mang tính định danh một cá nhân cụ thể. Thông tin như vậy cho chúng tôi biết về thiết bị của bạn, hành động duyệt web và các tài nguyên mà bạn truy cập và sử dụng thông qua Dịch Vụ, chẳng hạn như hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng phân tích và các dịch vụ tương tự để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn.

Chúng tôi cũng thu thập địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để chẩn đoán sự cố với máy chủ và/hoặc phần mềm của chúng tôi, để quản lý Dịch Vụ của chúng tôi và để thu thập thông tin nhân khẩu học.

2.3. Khi bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ khách hàng, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin để giải quyết vấn đề của bạn.

Phần 3 - CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN

3.1. Lưu giữ dữ liệu

Để có thể cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi lưu trữ thông tin về bạn (bao gồm địa chỉ giao hàng và các chi tiết khác bạn cung cấp khi bạn tạo tài khoản) miễn là bạn là một khách hàng còn hoạt động và giữ cho tài khoản của bạn mở.

Tài khoản của bạn được lưu trữ vì việc này được xác định là cần thiết để xử lý các đơn đặt hàng và dẫn chiếu đến các trường hợp khách hàng và phản hồi từ các sự kiện bạn đã truy cập.

3.2. Nơi xử lý dữ liệu của bạn

Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ và xử lý dữ liệu của bạn bên ngoài quốc gia nơi bạn cư trú. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính Sách Bảo Mật này.

3.3 Cơ sở pháp lý của việc xử lý

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập khi bạn đăng ký dựa trên sự đồng ý khi bạn đọc và chấp nhận chính sách bảo mật trước khi bạn tạo tài khoản và cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Ngoài ra, việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như địa chỉ IP, tên, họ, v.v. mà chúng tôi thu thập để thực hiện thanh toán, xác minh danh tính của bạn, để đảm bảo an toàn cho trang web của chúng tôi, v.v. dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Thật vậy, để quản lý tài khoản của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu, chúng tôi phải thu thập dữ liệu cá nhân bao gồm tên, họ, địa chỉ email, địa chỉ, dữ liệu kết nối, v.v.

Xử lý dữ liệu của bạn cũng là cần thiết để chúng tôi thực hiện hợp đồng của bạn. Nếu không thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ mà bạn đã ký hợp đồng.

Phần 4 - CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này hoặc nếu được cho phép theo luật hiện hành. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả dựa trên sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc về sự cần thiết phải xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích lợi ích hợp pháp, như được cung cấp bởi Điều 9, 2., (a) và (f) của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (EU) 2016/679 (GDPR). Chúng tôi sử dụng thông tin được tổ chức về bạn cho các mục đích sau:

4.1. Để phát triển, thực hiện, và thực hiện hợp đồng mua bán cho các sản phẩm bạn đã mua và cho bất kỳ hợp đồng nào khác giữa hai bên;

4.2. Để đáp ứng yêu cầu của bạn;

4.3. Để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm gửi cho bạn thông tin thương mại qua email hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc điện tử tương tự nào khác (như SMS) và bằng cách gọi cho bạn. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bạn có thể thay đổi tùy chọn của mình để nhận thông tin thương mại bằng cách truy cập vào phần Tài khoản của tôi.

4.4. Nếu bạn thanh toán cho Sản Phẩm bằng thẻ tín dụng và/hoặc thẻ ghi nợ, chúng tôi sẽ truyền dữ liệu thẻ của bạn thông qua Ingenico Payment Services Inc. cho công ty thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ thích hợp. Ingenico Payment Services Inc. không lưu giữ, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác. Để tìm hiểu cách ứng dụng của bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn, vui lòng xem lại chính sách bảo mật của họ tại đây: https://www.ingenico.com/epayments/legal/account-holder

Ingenico Payment Services Inc. đã chứng nhận rằng công ty này tuân thủ các Nguyên tắc bảo mật của Safe Harbor về thông báo, lựa chọn, chuyển tiếp, an toàn, toàn vẹn dữ liệu, truy cập và thực thi. Xem thêm thông tin: https://payment-service.ingenico.com/int/en/cookie-policy

Mục 5 - CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

5.1. Thông tin cá nhân: Chúng tôi sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin định danh cá nhân của bạn cho người khác. Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin cá nhân ở các địa điểm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của người xử lý dữ liệu của chúng tôi (ví dụ: trên các máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu đặt cùng với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ). Bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào bạn chọn để cung cấp công khai trên Trang Web của chúng tôi, chẳng hạn như đánh giá của khách hàng, sẽ có thể tiếp cận bởi người khác. Nếu bạn xóa thông tin mà bạn đã công khai trên Trang Web của chúng tôi, các bản sao có thể vẫn có thể xem được trong các trang được lưu trữ đệm và lưu trữ lịch sử trên Trang Web của chúng tôi hoặc nếu người dùng khác đã sao chép hoặc lưu thông tin đó.

5.2. Nhà thầu phụ:

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện đơn đặt hàng của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy. Chúng tôi chỉ sử dụng các bộ xử lý đảm bảo thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của chúng tôi để đảm bảo bảo vệ quyền lợi của bạn. Tất cả các nhà thầu phụ của chúng tôi đã được kiểm tra để đảm bảo các chính sách bảo vệ dữ liệu phù hợp và xử lý dữ liệu chúng tôi chỉ chia sẻ với họ theo hướng dẫn được ghi lại bởi chúng tôi. Các nhà thầu phụ đã ghi lại cam kết bảo mật của họ.

5.3. Thông tin cá nhân không định danh:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không thể định danh cá nhân (như dữ liệu sử dụng ẩn danh, trang dẫn chiếu/thoát và các URL, loại nền tảng, số lần nhấp, v.v.) với các bên thứ ba quan tâm để giúp họ hiểu các điển hình sử dụng cho một số sản phẩm nhất định của chúng tôi và những sản phẩm của các đối tác của chúng tôi. Kết quả như vậy chỉ bao gồm thông tin không thể định danh cá nhân. Thông tin không thể định danh cá nhân có thể được lưu trữ vô thời hạn.

5.4. Trường hợp chúng tôi bắt buộc phải chia sẻ thông tin của bạn:

Chúng tôi hoặc người xử lý dữ liệu của chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn khi pháp luật yêu cầu, nếu phải tuân theo yêu cầu của tòa án hoặc thủ tục pháp lý khác hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để (a) tuân thủ luật pháp và các yêu cầu hợp lý của việc thực thi pháp luật; (b) để thực thi Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc để bảo vệ an toàn hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ của chúng tôi; và/hoặc (c) để thực hiện hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

Mục 6 - CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn và có các quy trình & hệ thống khắt khe để bảo vệ dữ liệu theo thiết kế và mặc định để bảo vệ thông tin chống lại truy cập bất hợp pháp hoặc trái phép, mất hoặc vô tình phá hủy, thiệt hại, sử dụng trái phép hoặc tiết lộ. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo rằng nhân viên và người lao động của chúng tôi có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân về bạn đã được đào tạo đầy đủ. Hơn nữa, nhân viên và người lao động của chúng tôi bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật.

Chúng tôi cung cấp đủ đảm bảo để thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp theo cách thức mà việc xử lý sẽ đáp ứng các yêu cầu của GDPR và đảm bảo bảo vệ quyền của chủ thể dữ liệu. Thật vậy, các biện pháp cụ thể sau đây được đưa ra:

Công nghệ & Mã hóa SSL

Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm trên biểu mẫu đăng ký hoặc mua hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ mã hóa thông tin đó bằng Công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL).

An Toàn Máy Chủ & OVH

Chúng tôi tuân theo một loạt các biện pháp an toàn đã được chứng minh liên quan đến các máy chủ nơi dữ liệu của bạn được lưu trữ, như được ký hợp đồng với nhà cung cấp máy chủ của chúng tôi, OVH. Những biện pháp này cũng được nêu trong hợp đồng của chúng tôi với OVH.

Sao Chép và Sao Lưu Dữ Liệu

Chúng tôi đảm bảo việc sao chép và sao lưu dữ liệu thích hợp như được nêu chi tiết trong chính sách kiến trúc dữ liệu và kế hoạch hoạt động CNTT của chúng tôi.

Các Biện Pháp An Toàn Vật Lý

Chúng tôi sử dụng một giao thức nội bộ cho các biện pháp an toàn để đảm bảo rằng nhân viên bên ngoài không thể truy cập cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi cũng áp dụng các hạn chế truy cập và hướng dẫn nhân viên cách xử lý dữ liệu cá nhân đúng cách. Tất cả nhân viên cũng ký một thỏa thuận không tiết lộ như là một phần của hợp đồng của họ.

Thông báo trong trường hợp rò rỉ dữ liệu

Trong trường hợp rò rỉ dữ liệu cá nhân xảy ra có thể dẫn đến rủi ro cao đối với quyền và tự do của thể nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức trong thông báo mô tả bản chất của rò rỉ dữ liệu, hậu quả có thể xảy ra của rò rỉ dữ liệu cá nhân và các biện pháp được đưa ra để xử lý rò rỉ dữ liệu.

Chúng tôi sẽ không thông báo cho bạn về việc rò rỉ nếu các biện pháp bảo vệ kỹ thuật và tổ chức của chúng tôi loại bỏ nguy cơ rò rỉ, nếu rủi ro cao đối với các quyền và quyền tự do của các chủ thể dữ liệu không còn khả năng thành hiện thực hoặc nếu việc thông báo đó cần nỗ lực không tương xứng. Trong trường hợp như vậy, thay vào đó, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi thông cáo công chúng hoặc biện pháp tương tự trong đó các chủ thể dữ liệu được thông báo theo cách hiệu quả như nhau.

Tuyên bố loại trừ trách nhiệm

Xin lưu ý rằng mặc dù người xử lý dữ liệu của chúng tôi sử dụng các biện pháp hàng đầu trong ngành để bảo vệ dữ liệu, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo an toàn bất kỳ thông tin nào bạn truyền đến người xử lý dữ liệu của chúng tôi hoặc đảm bảo rằng thông tin của bạn về Dịch Vụ không được truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc bị phá hủy do vi phạm bất kỳ tiêu chuẩn ngành, biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý của chúng tôi. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào, an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về an toàn trên Trang Web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]

Mục 7 - CẬP NHẬT HOẶC CHỈNH LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Là Người kiểm soát dữ liệu của bạn, chúng tôi muốn duy trì một chính sách trung thực và minh bạch về các quyền và quyền tự do của bạn với tư cách là người dùng. Chính sách này quy định các mục đích dự định của việc xử lý dữ liệu cá nhân cũng như cơ sở pháp lý cho việc xử lý, và trong các phần 6, 7 và 8, bạn có thể biết tổng quan về các quyền của mình và cách sử dụng chúng. Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân, bạn có thể gửi yêu cầu đến:

 [email protected]

hoặc gửi thư đến:

[email protected]

Chúng tôi cũng cung cấp các cài đặt để kiểm soát và quản lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã lưu trữ về bạn, bao gồm khả năng:

Xóa dữ liệu: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi tẩy hoặc xóa tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: nếu không còn cần thiết để cung cấp Dịch Vụ cho bạn).

Sửa Đổi hoặc Chỉnh Lý Dữ Liệu: Bạn có thể chỉnh sửa một số dữ liệu cá nhân của bạn thông qua tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi sửa đổi dữ liệu của bạn trong một số trường hợp nhất định, đặc biệt nếu dữ liệu không chính xác.

Phản Đối, Hạn Chế hoặc Giới Hạn Sử Dụng Dữ Liệu: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: nếu chúng tôi không có quyền hợp pháp để tiếp tục sử dụng dữ liệu đó) hoặc hạn chế sử dụng dữ liệu của chúng tôi (ví dụ: nếu dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác hoặc bị nắm giữ bất hợp pháp).

Quyền Truy Cập và/hoặc Lấy Dữ Liệu của bạn: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi sao chép dữ liệu cá nhân của bạn và có thể yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân bạn được cung cấp ở dạng máy tính có thể đọc được.

Chấp thuận: Chúng tôi luôn cung cấp cho bạn tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối chấp thuận của bạn đối với việc thu thập dữ liệu của chúng tôi khi bạn:

Trở thành khách hàng, tạo tài khoản và đánh dấu vào ô “Tôi chấp nhận Điều khoản và Điều kiện và Chính Sách Bảo Mật”

Khi bạn duyệt trang web của chúng tôi và xem Tin Nhắn Cookie.

Quyền Giới Hạn xử lý

Bạn có quyền giới hạn xử lý (hạn chế) một danh mục dữ liệu nhất định nếu:

Độ chính xác của dữ liệu cá nhân bị tranh cãi (dành một khoảng thời gian cho phép chúng tôi xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân)

Việc xử lý là trái pháp luật, và bạn phản đối việc xóa dữ liệu cá nhân và thay vào đó, yêu cầu hạn chế sử dụng dữ liệu;

Chúng tôi không còn cần dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý, nhưng nó là bắt buộc để thiết lập, thực hiện hoặc biện hộ các khiếu nại pháp lý;

Bạn đã thực hiện quyền phản đối của mình, và việc xác minh xem các căn cứ hợp pháp của chúng tôicó bác bỏ các quyền của bạn hay không, đang được xử lý.

Quyền được Di Chuyển Dữ Liệu

Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy. Bạn cũng có quyền truyền dữ liệu này đến người kiểm soát dữ liệu, việc xử lý dựa trên sự đồng ý và/hoặc được thực hiện bằng các phương tiện tự động.

Quyền Phản Đối

Là người dùng internet, bạn có quyền phản đối, với lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn dựa trên lợi ích hợp pháp và được sử dụng để tiếp thị trực tiếp hoặc định hình.

Nếu khiếu nại đó được đưa ra bởi bạn, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các căn cứ hợp pháp có sức thuyết phục để tiếp tục xử lý mà việc đó quan trọng hơn lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc biện hộ các khiếu nại pháp lý.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thực hiện các yêu cầu này trong các phần tiếp theo của Chính Sách Bảo Mật này. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ được liệt kê ở trên hoặc ở cuối chính sách này, và chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn theo luật hiện hành (trả lời trong vòng 30 ngày).

Bạn có thể thay đổi dữ liệu cá nhân của mình được liên kết với tài khoản của bạn trên phần “Tài Khoản Của Tôi”.

Bạn cũng có thể truy cập, yêu cầu xóa, và sửa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi yêu cầu dữ liệu thông qua nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc bằng cách viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ ở cuối Chính Sách Bảo Mật này.

 Mục 8 - HỦY TÀI KHOẢN CỦA BẠN HOẶC XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn có thể chọn đóng tài khoản của mình, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ xóa thông tin của bạn, trong vòng 60 ngày kể từ khi bạn yêu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn ngay cả sau khi bạn đã đóng tài khoản nếu cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (bao gồm các yêu cầu thực thi pháp luật), đáp ứng các yêu cầu pháp lý, giải quyết tranh chấp, duy trì an toàn, ngăn chặn gian lận và lạm dụng, thực thi Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc Chính Sách Sử Dụng Trang Web, hoặc thực hiện yêu cầu của bạn để hủy đăng ký nhận các tin nhắn khác từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin được phi cá nhân hóa sau khi tài khoản của bạn đã bị đóng. Bạn có thể đóng tài khoản của mình bằng cách yêu cầu thông qua trang liên hệ của chúng tôi:  [email protected]

Nếu bạn muốn truy cập thông tin mà chúng tôi có về việc bạn sử dụng và truy cập Dịch Vụ của chúng tôi, vui lòng yêu cầu thông tin liên hệ của chúng tôi cho https://tickets-f1vietnamgp.com/en/41621-formula-1-vietnam-grand-prix/contact-form/hoặc bằng cách viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ ở cuối Chính Sách Bảo Mật này. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: nếu chúng tôi không có quyền hợp pháp để tiếp tục sử dụng nó) hoặc hạn chế việc chúng tôi sử dụng dữ liệu đó (ví dụ: dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác hoặc bị giữ một cách bất hợp pháp) bằng cách gửi một yêu cầu dữ liệu thông qua Hỗ Trợ Khách Hàng hoặc bằng cách viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ ở cuối Chính Sách Bảo Mật này.

Mục 9 - LỰA CHỌN LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Bạn có thể truy cập một số thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn. Ví dụ: bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn, bạn có thể truy cập thông tin về các đơn hàng gần đây; dữ liệu cá nhân nhất định mà chúng tôi duy trì về bạn; tùy chọn liên lạc của bạn; và các cài đặt khác.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng máy có thể đọc được trên biểu mẫu liên hệ của chúng tôi https://tickets-f1vietnamgp.com/en/41621-formula-1-vietnam-grand-prix/contact-form/Nếu bạn có thắc mắc về quy trình này, vui lòng liên hệ với nhóm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi yêu cầu dữ liệu bằng cách viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ ở cuối Chính Sách Bảo Mật này và chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn theo luật pháp hiện hành.

Đối với các tùy chọn liên lạc của bạn, bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong bản tin bạn nhận được, hoặc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và cập nhật các tùy chọn đăng ký bản tin và email. Nếu địa chỉ email của bạn đã thay đổi và bạn muốn tiếp tục nhận bản tin, bạn sẽ cần truy cập vào tài khoản của mình, cập nhật thông tin địa chỉ email trong tài khoản của bạn và đăng ký lại để nhận bản tin.

Đôi khi, chúng tôi có thể gửi email dịch vụ liên quan đến việc thực hiện đơn đặt hàng của bạn. Bạn không thể hủy đăng ký những email này vì chúng cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đầy đủ của chúng tôi cho bạn.

Bạn cũng có các lựa chọn liên quan đến cookie, như được mô tả trong Chính Sách Cookie của chúng tôi. Bằng cách sửa đổi tùy chọn trình duyệt của bạn, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả cookie, sẽ được thông báo khi cookie được đặt hoặc từ chối tất cả cookie. Nếu bạn chọn từ chối tất cả các cookie, một số phần của Trang Web của chúng tôi có thể không hoạt động chuẩn trong trường hợp của bạn.

Chúng tôi đồng ý tôn trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo quyền truy cập, cải chính, hủy bỏ và phản đối bằng cách viết thư cho chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi ở cuối Chính Sách Bảo Mật này với chủ đề về “Quyền GDPR”. Nếu cần, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc tài liệu hợp lệ khác để nhận dạng bạn.

Bạn đảm bảo rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp là đúng và chính xác, và bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin nói trên. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho Trang Web, người chịu trách nhiệm về Trang Web, hoặc cho bên thứ ba, do việc cung cấp thông tin không đúng, không chính xác, hoặc không đầy đủ trên các biểu mẫu đăng ký.

Phần 10 - Người Kiểm Soát Dữ Liệu

PLATINIUM GROUP xử lý Dữ Liệu Cá Nhân với tư cách là Người Xử Lý và VGPC với tư cách là Người Kiểm Soát Dữ Liệu, như được định nghĩa trong Chỉ thị và GDPR:

Chủ thể PLATINIUM GROUP, mà bạn với tư cách là người dùng đã tham gia thỏa thuận khi sử dụng nền tảng của PLATINIUM GROUP, sẽ là Người Xử Lý đối với Dữ Liệu người dùng, như được nêu ở trên trong phần “THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN”.

PLATINIUM GROUP tuân thủ Chỉ thị năm 1995 và GDPR từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. Do đó, PLATINIUM GROUP xử lý tất cả dữ liệu được cung cấp bởi Người Dùng có tài khoản trong Vùng Dữ Liệu Châu Âu, trong Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA).

Tất cả dữ liệu được thu thập bởi PLATINIUM GROUP sẽ được lưu trữ độc quyền trong các cơ sở lưu trữ an toàn được cung cấp bởi OVH Cloud Services. PLATINIUM GROUP có thỏa thuận xử lý dữ liệu với nhà cung cấp của mình, đảm bảo tuân thủ Chỉ thị. Tất cả lưu trữ được thực hiện theo các quy định an toàn cao nhất. Tất cả các việc chuyển dữ liệu nội bộ trong EEA được thực hiện theo thỏa thuận xử lý dữ liệu này.

Mục 11- CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU LIỆU QUỐC TẾ

Nếu bạn đang truy cập trang web của chúng tôi từ bên ngoài Liên Minh Châu Âu, xin lưu ý rằng bạn đang gửi thông tin (bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân) đến Pháp nơi đặt máy chủ của chúng tôi. Thông tin đó sau đó có thể được chuyển đến các quốc gia khác bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, tùy thuộc vào loại thông tin và cách lưu trữ của chúng tôi. Tuy nhiên, việc thu thập, lưu trữ và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mọi lúc sẽ tiếp tục chịu sự điều chỉnh của Chính Sách Bảo Mật này.

Mục 12- CHÍNH SÁCH COOKIES

Dữ Liệu Cookie và Pixel

Khi bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi, bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi chỉ giữ dữ liệu này khi chúng tôi thấy cần thiết. Theo chính sách của chúng tôi, mọi cookie được đặt trên thiết bị của bạn sẽ tự động bị xóa sau 30 ngày. Dữ liệu pixel chúng tôi thu thập chỉ được lưu giữ tối đa 90 ngày, theo một quy trình tự động. Mọi dữ liệu này là ẩn danh; chúng tôi không thể xác định bạn là ai từ dữ liệu Pixel hoặc Cookies.

Để làm cho trang web này hoạt động chính xác, đôi khi chúng tôi đặt các tệp dữ liệu nhỏ được gọi là cookie trên thiết bị của bạn. Bộ cookie là một thông lệ phổ biến bởi các trang web được thiết lập để nâng cao trải nghiệm người dùng. Một thông báo được hiển thị ở dưới cùng của trang web khi bạn truy cập, để cảnh báo bạn về tính năng này. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo chính sách này.

12.1 Giới thiệu về Cookies

Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà một trang web lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web. Nó cho phép trang web ghi nhớ các hành động và tùy chọn của bạn (như đăng nhập, ngôn ngữ, kích thước phông chữ và các tùy chọn hiển thị khác) trong một khoảng thời gian, vì vậy bạn không phải tiếp tục nhập lại bất cứ khi nào bạn quay lại trang web. Cookies được sử dụng để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn, và bằng cách ghi nhớ tùy chọn của bạn, chúng có thể đảm bảo rằng bạn có thể điều hướng nhanh hơn giữa các trang và có được trải nghiệm trình duyệt trang web thú vị hơn. Thông tin cookie có thời hạn 30 ngày.

12.2 Các loại cookie được sử dụng

Cookie thực sự cần thiết

Những cookie này thực sự cần thiết để cung cấp các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu cụ thể trên trang web của chúng tôi và cần thiết để cho phép bạn di chuyển xung quanh trang web của chúng tôi và sử dụng các tính năng của nó, như thanh toán và mua sản phẩm. Không có các cookie này, một số dịch vụ bạn đã yêu cầu, như giỏ mua hàng hoặc thanh toán, không thể được cung cấp.

Cookie hiệu suất

Những cookie này thu thập thông tin ẩn danh trên các trang được truy cập. Chúng thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web một cách tổng thể. Do đó, chúng không thu thập thông tin định danh khách truy cập và chỉ được sử dụng để cải thiện cách thức hoạt động của trang web.

Cookie chức năng

Những cookie này nhớ các lựa chọn bạn thực hiện để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng cho phép Trang Web của chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện (chẳng hạn như tên người dùng, ngôn ngữ hoặc khu vực bạn đang ở) và cung cấp các tính năng cá nhân nâng cao hơn. Những cookie này cũng có thể được sử dụng để ghi nhớ những thay đổi bạn đã thực hiện đối với kích thước văn bản, phông chữ và các phần khác của trang web có thể tùy chỉnh.

Cookies của bên thứ ba

Khi bạn sử dụng Trang Web của chúng tôi, bạn có thể nhận thấy nội dung được cung cấp bởi ai đó không phải là chúng tôi, ví dụ như một công ty bên thứ ba và bạn có thể được các công ty này gửi cookie. Ngoài ra, nếu bạn 'chia sẻ' nội dung của chúng tôi thông qua các mạng xã hội - chẳng hạn như Facebook và Twitter - bạn có thể được gửi cookie từ các trang web này.

Điều quan trọng là bạn phải biết rằng chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát cookie được sử dụng bởi các trang web bên thứ ba này, và các bên thứ ba này cũng không thể truy cập dữ liệu trong cookie được sử dụng bởi chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các trang web của bên thứ ba để biết thêm thông tin về cookie của họ và cách quản lý chúng.

12.3 Kiểm soát các Cookie

Bạn có thể kiểm soát và/hoặc xóa cookie theo ý muốn bằng cách thiết lập trình duyệt phù hợp - để biết chi tiết, xem aboutcookies.org. Bạn có thể xóa tất cả các cookie đã có trên máy tính của mình và bạn có thể cài đặt hầu hết các trình duyệt để ngăn không cho chúng được đặt trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn làm điều này, bạn có thể phải điều chỉnh thủ công một số tùy chọn mỗi khi bạn truy cập một trang web và bạn có thể không thể tận hưởng tất cả các tính năng của trang web của chúng tôi.

12.4 - Siêu liên kết

12.4.1 Liên kết đến các trang web bên ngoài

Trang Web này hoặc các nền tảng liên kết có thể chứa các siêu liên kết đến các trang web được điều hành bởi các bên khác ngoài chúng tôi và người xử lý dữ liệu của chúng tôi. Các siêu liên kết này được cung cấp cho bạn chỉ để tham khảo. Chúng tôi không kiểm soát các trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng hoặc cách chúng thu thập và xử lý dữ liệu của bạn.

12.4.2  Chấp thuận siêu liên kết

Liên kết đến trang web này và tới các trang web khác phải được chấp thuận trước từ chúng tôi. Trang web có thể cung cấp cho người dùng, cũng như các bên thứ ba, các liên kết đến các trang web khác và các nguồn internet khác. Chúng tôi không kiểm soát các trang web này và không chịu trách nhiệm, cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến nội dung, sự công khai, sản phẩm, dịch vụ hoặc tất cả các tài liệu có sẵn khác từ các trang web bên thứ ba này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đã được chứng minh hoặc tổn thất phát sinh, liên quan đến việc sử dụng hoặc ủy thác cho các trang web của bên thứ ba này hoặc liên quan đến hàng hóa và dịch vụ có sẵn của họ. Nếu một liên kết là hướng người dùng đến nội dung bất hợp pháp, vi phạm luật pháp hiện hành, thì người dùng nên dừng việc truy cập trang web của mình, tự gánh chịu nguy cơ chịu các biện pháp trừng phạt được quy định đối với hành vi phạm và phải đối mặt với các hành đồng pháp lý chống lại anh ta/cô ta nhân danh công lý. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi mời người dùng thông báo cho công ty cũng như các cơ quan có thẩm quyền về một trang web bất hợp pháp như vậy ngay lập tức.

Thay đổi Chính Sách Bảo Mật & Cookie của chúng tôi.

Tất cả các thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này. Khi chúng tôi thay đổi chính sách một cách cơ bản, chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên Trang Web của chúng tôi, khi thay đổi có hiệu lực.

Liên Hệ Bảo Mật

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để:

Yêu cầu quyền truy cập vào thông tin mà chúng tôi có về bạn

Chỉnh lý bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có về bạn

Xóa thông tin mà chúng tôi có về bạn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này, các thông lệ của Trang Web này, hoặc giao dịch của bạn với trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

https://tickets-f1vietnamgp.com/en/41621-formula-1-vietnam-grand-prix/contact-form/

hoặc gửi thư đến:

[email protected]

Quay về đầu trang

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn về website. Chọn ĐÓNG và tiếp tục.