Hành trình

F1® tới Việt Nam
Việc đăng cai tổ chức F1® sẽ có tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội nói chung và Hà Nội nói riêng trên toàn bộ phương diện. F1® sẽ góp phần quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam, Thủ đô Hà Nội ra thế giới với thời lượng diễn ra quanh năm và đưa tên Việt Nam vào bản đồ thế giới về các sự kiện thể thao lớn.

Sứ mệnh F1® tại Việt Nam

F1® sẽ tạo ra các sản phẩm du lịch mới, thu hút khách du lịch quốc tế đến Hà Nội và Việt Nam, qua đó góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Thủ đô và của cả nước.

 

Khám phá

Việt Nam

Sẵn Sàng
Hành Trang
Tới Việt Nam

#F1 #VietnamGP

Khám phá

Hà Nội

Đăng ký nhận thư về các sự kiện chính thức của F1® Vietnam
Và có cơ hội nhận vé miễn phí các sự kiện của F1® Vietnam